Familiedag

Voor in uw agenda:
ZATERDAG 8 OKTOBER 2016 VILLA JOEP FAMILIEDAG IN VIANEN

Een kindje met Neuroblastoom heeft - vanzelfsprekend onbedoeld - een enorme impact op de directe omgeving. Villa Joep is er ook voor ouders en naasten, om hen bij te staan en zo mogelijk van informatie te voorzien. De afdeling Families van Villa Joep organiseert op 8 oktober 2016 voor de negende keer de Familiedag.

Ouders en naasten van door neuroblastoom getroffen kinderen worden bijgepraat door vooraanstaande wetenschappers die zich specifiek richten op neuroblastoom onderzoek. Daarnaast is er voldoende ruimte in het programma voor onderling contact.

Ronde tafelgesprekken Hans Clevers (Wetenschappelijk Directeur van het Prinses Máxima Centrum) zal stilstaan bij het onderzoek naar neuroblastoom in het Prinses Máxima Centrum.
Aansluitend kunnen aanwezigen zich inschrijven voor ronde tafelsessies, waar specifieke onderwerpen in kleine groepen worden besproken. Zoals: de behandeling van neuroblastoom, immunotherapie, recidief, late effecten (verzorgd door Prof. Dr. Rogier Versteeg, Jan Molenaar MD/PhD en Dr. Max van Noesel). Paulien Oosterhoff en Laura Beek van het Prinses Máxima Centrum zullen sessies verzorgen over de veranderende relaties binnen het gezin en in de omgeving.

In het programma wordt rekening houden met drie groepen ‘neuroblastoom-getroffenen’ namelijk: families van patiëntjes die momenteel in behandeling zijn, de families van kinderen die hun neuroblastoom hebben overleefd en de families van kinderen die zijn overleden.

Wilt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor onze familiedag? Stuur dan een mail naar families@villajoep.nl.