Onze ambitie

Villa Joep wil neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Dit willen wij realiseren aan de hand van het (co-)financieren van gericht onderzoek op dit gebied. We willen een zo groot mogelijke impact maken met de ons toevertrouwde financiële middelen.

In het voorlopige beleidsplan 2010-2015 staan onze ambities en uitdagingen. Op het gebied van onderzoek naar neuroblastoom zijn die uitdagingen:

  • Minimaal 1 duurzaam samenwerkingsverband met een onderzoeksinstituut
  • Mogelijk adoptie van een Villa Joep-laboratorium binnen het NKOC (Nationaal Kinder Oncologisch Centrum). Om dit te kunnen bereiken is de eerste opgave onze inkomsten te doen doorgroeien van 800.000 euro tot een continue stroom van 1,5 miljoen euro per jaar in 2015.

Om onze visie, missie, onderzoeksdoelstellingen en financiële ambities te kunnen bereiken, heeft het bestuur van Villa Joep voor de komende vijf jaar vijf hoofddoelen benoemd. Dit zijn:

  • Het vuur vasthouden en verspreiden
  • Onderzoeksimpact realiseren
  • Versterken van de fondsenwerving
  • Partnerschappen ontwikkelen
  • Bestendigen van de organisatie

Onze hoofddoelen staan uitgebreid uitgewerkt in ons beleidsplan, klik hier
om deze te bekijken.