CBF-keurmerk

Villa Joep heeft professionaliteit, transparantie en deugdelijk bestuur hoog in het vaandel staan. Villa Joep is op hoofdlijnen dan ook ingericht volgens de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Toch hebben wij geen keurmerk van het CBF. Dit is een bewuste keuze. Elke cent die we ontvangen van donateurs, besteden we aan onderzoek. Dat is zelfs één van onze fundamentele doelstellingen. Hoewel wij ons volledig kunnen vinden in de betrouwbaarheidsgedachte achter dit keurmerk, zou deelname daarmee strijdig zijn. We houden ons aan wat we donateurs beloven, en daarin past geen eenmalige uitgave van 2.795 euro aan het keurmerk en een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van de baten.

We staan overigens achter de betrouwbaarheidsgedachte achter het keurmerk, dat criteria kent op de volgende gebieden:

  • Bestuur
  • Beleid
  • Fondsenwerving, voorlichting en communicatie
  • Besteding van de middelen en Verantwoording.

Daarom is Villa Joep op hoofdlijnen ingericht volgens de criteria van het CBF.
Voorbeelden daarvan:

Bestuur

Het bestuur past met drie mensen bij de geringe omvang van de organisatie. Het bestuur werkt volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks twintig vrijwilligers en de enkele tientallen ambassadeurs. Om de objectiviteit van gesteund onderzoek te kunnen beoordelen werken we met een groep medici en wetenschappers rond professor Maarten Egeler in de Verenigde Staten. Bovendien heeft Villa Joep een Raad van Toezicht.

Beleid

Villa Joep werkt conform het beleidsplan 2010-2015. Kernpunten van dit beleidsplan zijn: het realiseren van meer 'onderzoeksimpact' (dus: onderzoeken financieren die het verschil maken); het 'vuur' vasthouden en verspreiden (dus zo veel mogelijk steun krijgen voor de strijd tegen neuroblastoom kinderkanker); het verder versterken van de fondsenwerving; het ontwikkelen van partnerships; het verder ontwikkelen van de organisatie.

Fondsenwerving, voorlichting en communicatie

We geven voortdurend inzicht in onze doelstellingen en de realisatie ervan via www.villajoep.nl. Het CBF keus verbiedt bij fondsenwerving misleiding, vergelijking met andere goede doelen en werving op een fatsoenlijke manier. Aan die criteria voldoen we vanzelfsprekend. Onze donateursbestanden stellen we aan niemand anders beschikbaar en we maken helemaal geen kosten voor fondsenwerving (het CBF kent een maximum percentage van 25% kosten van de geworven fondsen.)

Besteding van de middelen

We werken zo effectief en efficiënt mogelijk aan het bereiken van onze doelen, en dat administreren we ook deugdelijk. We evalueren de uitkomsten van onze bestedingen. We maken binnen Villa Joep geen beheers- en administratieve kosten dankzij een aantal sponsors.


Verantwoording

Via www.villajoep.nl doen we zo actueel mogelijk verslag van fondswervende activiteiten. Ook op het gebied van onderzoek in Nederland en daarbuiten doen we zo vaak mogelijk en transparant verslag. Een accountant beoordeelt onze jaarverslagen, die te bekijken zijn op deze pagina.

Zie voor meer informatie over de criteria www.cbf.nl