ANBI status

Door ANBI-status: giften aan Villa Joep aftrekbaar

Villa Joep is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Villa Joep volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Villa Joep, een aantal fiscale voordelen.

Per ingang van 1 Januari 2014 zijn wij als ANBI stichting verplicht een aantal gegevens over onze stichting te publiceren op een internetsite. Wij hebben ervoor gekozen om onze informatie te publiceren op de internetsite van de Kennisbank Filantropie. U kunt hier alle vereiste informatie vinden op de volgende url: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/villa-joep.