Klachtenprocedure

Klachten kunnen het beste worden ingediend via email aan klachten@villajoep.nl. Onze klachtenfunctionaris kan er dan direct mee aan de slag.

Natuurlijk zullen alle mondelinge of schriftelijke klachten die in begrijpelijke taal met naam en toenaam worden ingediend door ons worden behandeld. Medewerkers van Villa Joep wordt gevraagd alle klachten die zij vernemen per mail onder aandacht van de klachtenfunctionaris te brengen. Ook klachten die binnenkomen via het secretariaat (070 - 750 74 88), via info@villajoep.nl of via sociale media worden behandeld.

Onze klachtenfunctionaris is belast is met registreren van klachten en het zeker stellen van adequate afhandeling en feedback. Daarbij heeft het instellen van verbeteracties ter voorkoming van herhaling van klachten zijn of haar aandacht. De klachtenfunctionaris ziet er op toe dat klachten binnen 10 werkdagen worden behandeld.

Het bestuur maakt tenminste 2 maal per jaar in haar bestuursvergaderingen tijd voor het evalueren van door de klachtenfunctionaris opgesteld overzicht van klachten en de afhandeling daarvan.